Kategorie

Kontakt

2e plus s.r.o.
Trabantská 270
190 15 Praha 9
+420 281 917 430
info@2e-kompresory.cz

Hlasitost zvuku a výběr tichého kompresoru

Hlasitost zvuku                                                                                                     Obecně lze říci, že hlasitost zvuku je subjektivní veličina, která je závislá na velikosti tzv. akustického tlaku kterým zvukové vlnění působí na lidský sluch a člověk jej vnímá, jako zvuky v různé intenzitě.

Měření hlasitosti zvuku probíhá skrze tzv. měřitelnou veličinu, kterou je pro zvuk „hladina akustického tlaku“ (Lp) a značena je v dB (decibelech). Samotné měření hluku a jeho limity jsou v České republice upraveny dokonce zákonem a to nařízením vlády č. 272/2011 Sb..

Zdrojem hluku v budově mohou být i technická zařízení budov. Nejčastěji jsou to výtahy a vzduchotechnika (tedy i kompresory). Zvuk se od zdroje šíří, jak vzduchem, tak přenosem vibrací do konstrukce budov, se kterou bývají strojní zařízení obvykle pevně spojena. Ochrana před tímto hlukem proto obvykle vyžaduje zvláštní opatření, či pořízení méně hlučných zařízení.

Níže vyobrazená tabulka a diagram ukazuje hladiny hluku jednotlivých zařízení uvnitř budovy:

Lp

dB(A)

Příklad

0

Práh slyšitelnosti

(Ticho)

20

Extrémně nízká

Šumění listů, tichá místnost

40

Velmi nízká

Vrnění chladničky

60

Středně hlasitá

Normální rozhovor, restaurace

80

Velmi hlasitá

Městská doprava, nákladní auto

100

Extrémně vysoká

Symfonický orchestr, traktor

120

Prah bolesti

Startující proudové letadlo

Hluk tichého kompresoru  

Zdroj (vlastní úprava): http://www.rockwool.cz/kamenna-vlna/akusticka-izolace/hluk

Hluk u kompresorů

Stejně tak jako u ostatních zařízení, je i u kompresorů používaných v malých uzavřených prostorách, hluk v místnosti zpravidla nežádoucím efektem a v mnohých provozech (jako například: laboratoře, zubní (dentální) ordinace, zubní (dentální) laboratoře, veterinární ordinace, kancelářské provozy, malé výrobny, malé provozovny, dílenské provozy) je proto tedy zapotřebí volby takového kompresoru, který svým hlukem nebudou omezovat plynulost provozu a především lidi v něm.

Výběr tichého kompresoru

Potřebujete-li tedy do svého provozu umístit kompresor, který nebude svojí hlučností, narušovat plynulost provozu, je tedy zapotřebí pečlivého výběru speciálního tichého kompresoru, který má skutečně nízkou hlučnost. Mnoho kompresorů na našem trhu je prodejci prezentováno jako tiché (či silence/silenced– z angl. tichý/umlčený), ale ve skutečnosti jejich hlučnost přesahuje mnohdy i 80 dB, tudíž jsou svojí hlučností pro mnohé provozy nevhodné.
Pro výběr skutečně tichého kompresoru je tedy zapotřebí dbát opravdu pečlivého výběru, aby parametry hluku kompresoru splňovaly opravdu nízké hodnoty (limity) hluku. Při výběru takového tichého kompresoru je tedy nejlepší kontaktovat přímo daného prodejce tichého kompresoru, o který máte zájem a na hlukové parametry kompresoru se důkladně informovat.

V naší produktové řadě tichých kompresorů, nabízíme speciální tiché kompresory (jedná se o tiché bezolejové pístové kompresory) značky NARDI, které jsou díky své extrémně nízké hlučnosti do 70 dB vhodné například pro: laboratoře, zubní (dentální) ordinace, zubní (dentální) laboratoře, veterinární ordinace, kancelářské provozy, malé výrobny, malé provozovny, dílenské provozy a podobné provozy náročné na úroveň hluku.

Jedná se o tiché kompresory, které slouží pro poloprofesionální, přerušovaný provoz tzn. pro provoz, ve kterém nebude docházet k jejich neustálému běhu. Tiché kompresory značky NARDI vynikají na rozdíl od konkurenčních kompresorů, které se prezentují jako tiché kompresory (s hlučností více než 80 dB) opravdu nízkou hlučností a bezproblémovým provozem. V případě dotazů či zájmu o tiché kompresory značky NARDI se podívejte na naši nabídku tichých kompresorů na našem e-shopu, či nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poradíme.