Kategorie

Kontakt

2e plus s.r.o.
Trabantská 270
190 15 Praha 9
+420 281 917 430
info@2e-kompresory.cz

Jak na tlakové spínače kompresoru?

Co je tlakový spínač kompresoru?

Tlakový spínač kompresoru, je zařízení sloužící pro nastavení a regulaci provozního tlaku kompresoru. Lidově by se tlakový spínač u kompresoru dal označit, za jakýsi mozek kompresoru, který díky svému nastavení říká, kdy a jak má kompresor pracovat (stlačovat vzduch).

Jak tlakový spínač funguje?

Většina tlakových spínačů (u menších pístových kompresorů) funguje na bázi tzv. start-stop systému, který je založen na principu přerušování přívodu elektrické proudu do motoru. Používá se zpravidla tam, kde spotřeba vzduchu značně kolísá či je nárazová – tedy doba stání kompresoru je až kolem 80% doby chodu. Regulace systému start-stop je závislá na velikosti vzdušníku (tlakové nádoby), kdy s ohledem na snahu o co nejmenší počet přípustných startů je vhodné volit optimální velikost vzdušníku, nikoliv poddimenzovanou kapacitu vzdušníku.

Výhodou tohoto systému start-stop je, nízká energetická náročnost, kdy při plném zatížení (spuštění) má kompresor i motor nejvyšší účinnost a následně při stání nedochází k prakticky žádné spotřebě energie.  

Jaký tlakový spínač zvolit?

Správná volba tlakového spínače je závislá na kombinaci požadovaného maximálního tlaku a na příslušném proudu (A) kompresoru včetně napětí (V) na které je kompresor stavěn. Prodejce (či výrobce) dodává zpravidla již tlakové spínače přednastavené na jednotlivé kombinace těchto variant, které jsou u běžně dostupných kompresorů užívané, přesto však lze tlakový spínač v mnohých ohledech (myšleno především tlak), díky jejich funkci, přenastavit. Pro instalaci a nastavení tlakového spínače je nejlepší kontaktovat vždy profesionální firmu, zabývající se servisem kompresorů.      

Jak si mohu tlakový spínač nainstalovat a nastavit?

Instalace (montáž) tlakového spínače                                                                 (Instalace a nastavení tlakového spínače Condor MDR (3))

Pro instalaci tlakového spínače je zapotřebí přívodního kabelu elektrického proudu, manometr (tlaku), pojistný ventil (proti přetlaku), regulátor tlaku (s manometrem) a odlehčovací ventil, případně počítadlo motohodin či další příslušenství k tlakovým spínačůmZapojení všech komponentů lze provést dle níže uvedeného schématu.

Zapojení tlakového spínače

Instalace tepelné ochrany tlakového spínače

Prvním krokem k veškerým úkonům instalace a nastavení talkového spínače je sejmutí (odšroubovaní) vrchního krytu tlakového spínače. Elektrický proud je v tlakovém spínači nutno zapojit do tzv. modulu tepelné ochrany, jeho instalaci (v případě, že není součástí již dodávaného tlakového spínače, či je nutná jeho výměna) a zapojení lze provést, podle schémat níže.

Instalace tepelné ochrany

Schéma zapojení elektrického proudu do tepelné ochrany tlakového spínače

Schéma zapojení elektrického proudu do tepelné ochrany tlakového spínače

Nastavení tlaku tlakového spínače

Není-li tlakový spínač nastaven na Vámi požadovaný maximální tlak, tak jak tomu bývá u většiny výrobců a prodejců obvyklé, je zapotřebí tlak donastavit dodatečně. Seřízení tlakového spínače je nutné provést po instalaci na příslušné místo, když je tlakový spínač pod tlakem – viz. schéma níže.

Nastavení úrovně tlaku v tlakovém spínači


Diagram tlaku

Diagram úrovně tlaku

Upozornění: montáž a připojení tlakového spínače by měla provádět kvalifikovaná osoba a po montáži příslušenství tlakového spínače je zapotřebí, aby byl tlakový spínač přezkoušen kvalifikovaným elektrikářem – proto je v takových případech nejlepší kontaktovat profesionály, zabývající se instalací a servisem kompresorů.